profiel
werkwijze
resultaten
referenties
studenten
contact
 
Werkwijze

Samen resultaten behalen
Met een goed idee alleen ben je er nog niet. Eigenlijk begint het dan pas. Een succesvolle vertaling van een idee naar de praktijk vraagt meestal een breed draagvlak en commitment, zowel van (interne) medewerkers als van andere relevante (externe) betrokkenen. Een project mag in onze optiek nooit afhankelijk zijn van één persoon of van ons. Daarom is (het stimuleren van) samenwerking een belangrijk kenmerk van onze manier van werken. Omdat het draagvlak wordt vergroot maar ook omdat je als organisatie niet altijd alle benodigde expertise in huis hebt. Velen weten meer dan één.

Enkele thema’s waarmee we ons bezighouden:
  • Wetgeving (Wmo, AWBZ)
  • (Ontwikkeling van) Wmo-loketten;
  • Mantelzorg
  • Thuiszorg
  • Gehandicaptenzorg
  • Zorgtoerisme
  • Wonen met Zorg
  • Veiligheid
  • Sport

Wallendal Consultancy
Transvaalstraat 32
8917 CK Leeuwarden
T (0515) 42 11 29
E info@wallendalconsultancy.nl
Algemene voorwaarden | Colofon