profiel
werkwijze
resultaten
referenties
studenten
contact
 
Tastbare resultaten

Ontwikkeling WMO-loketten
Naam:
Opdrachtgevers:
Realisatie:
Adviseur:
Centraal Loket Uitgeest
Gemeente Uitgeest
april t/m augustus 2006
Baukje Wallendal

Aanleiding
In samenwerking met 14 organisaties op het terrein van welzijn, wonen en zorg is in 2006 het WMO-loket voor de gemeente Uitgeest ontwikkeld. De uitgangspunten van het Centraal Loket Uitgeest zijn dezelfde als die van Delphion. Het loket in Uitgeest kent een frontoffice en een backoffice waarbij de frontoffice verbonden is met de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Uitgeest.
Een ander verschil met Delphion is dat de gemeente Uitgeest 100% eigenaar van het loket is. Bijzonder is dat een deel van de adviseurs vanuit organisaties van de backoffice worden gedetacheerd naar de frontoffice van het loket.

Verrichte werkzaamheden door adviseurs:
  • visie-ontwikkeling;
  • creŽren draagvlak en aanleggen van samenwerkingsverbanden (samenstelling backoffice);
  • ontwikkelen van werkprocessen (interne werkprocessen en met de organisaties in de backoffice);
  • advisering t.b.v. de communicatie;
  • personeel en organisatie (opstellen functieprofielen, scholingsplan opstellen en uitvoeren);
  • advisering omtrent cliŽntregistratie en mede invoeren cliŽntregistratiesysteem;
  • advisering m.b.t. juridische zaken;
  • algehele leiding, in nauwe samenwerking met de opdrachtgever.

ę terug
Wallendal Consultancy
Zilverschoon 170
8607 GE Sneek
T (0515) 42 11 29
E info@wallendalconsultancy.nl
Algemene voorwaarden | Colofon