profiel
werkwijze
resultaten
referenties
studenten
contact
 
Tastbare resultaten

Ontwikkeling WMO-loketten
Naam:
Opdrachtgevers:

Realisatie:

Adviseur:
Delphion Sneek (per 2007 WMO-loket)
Thuiszorg Zuidwest Friesland, Gemeente Sneek
april t/m november 2003, december 2003 t/m juni 2004 (leiding en nazorg)
Baukje Wallendal


Aanleiding
In samenwerking met 24 organisaties op het terrein van welzijn, wonen en zorg is in 2003 informatiecentrum Delphion (Sneek) ontwikkeld. De belangrijkste doelstelling van Delphion is de “zorgwereld” toegankelijk te maken voor de burgers. Deze kunnen met hun vragen of problemen bij Delphion terecht, waar professionele adviseurs hen ondersteunen bij het oplossen van vragen of helpen bij het verkrijgen van voorzieningen. Delphion kan worden onderscheiden in een frontoffice en backoffice. In de frontoffice (het fysieke loket) werken professionele adviseurs en vrijwilligers, en ontvangt men de klanten. Casussen die niet in het loket kunnen worden opgelost, worden samen met de relevante organisaties in de backoffice (24 samenwerkende partners op het terrein van Welzijn, Wonen en Zorg) besproken en indien nodig, door hen overgenomen. Belangrijk aandachtspunt in de werkwijze is dat de klant één aanspreekpunt heeft en deze gedurende het oplossingstraject zoveel mogelijk behoudt. Bijzonder is dat alle betrokken organisaties mede-eigenaar van Delphion zijn.

Verrichte werkzaamheden door adviseurs:
  • visie-ontwikkeling;
  • creëren draagvlak en aanleggen van samenwerkingsverbanden (samenstelling backoffice);
  • ontwikkelen van werkprocessen (interne werkprocessen en met de organisaties in de backoffice);
  • ontwikkelen van een communicatieplan;
  • personeel en organisatie: opstellen functieprofielen, aanname personeel, opstellen en mede uitvoeren scholingsplan, organiseren en leiden van overleg;
  • ontwikkelen registratiesysteem;
  • begeleiding verbouwing van de locatie;
  • advisering en uitwerking t.b.v. de financiering en juridische zaken;
  • na de opening gedurende drie maanden algehele leiding;

« terug
Wallendal Consultancy
Zilverschoon 170
8607 GE Sneek
T (0515) 42 11 29
E info@wallendalconsultancy.nl
Algemene voorwaarden | Colofon